Over ons

Popkoor SurpriSing is een groot, actief en betrokken koor dat een aantal keren per jaar energieke en verrassende optredens in de regio Noord-Holland geeft. Het koor is opgericht door Yvonne de Bree en startte op 7 januari 2004 met de ambitie een koor te vormen van ongeveer veertig mensen. Vanwege het grote animo is het nu een groep met meer dan negentig mannen en vrouwen. Popkoor SurpriSing repeteert op woensdagavond in het speellokaal van basisschool ‘De Wissel’.

Wij streven ernaar een repertoire op te bouwen dat voor alle doelgroepen leuk is om naar te luisteren, te kijken en voor ons om te zingen. Wij kiezen bewust voor allerlei soorten muziek, onder andere Pop, Rock, Latin, Ballads en zelfs Gospel. In het Engels maar ook in het Nederlands en Spaans. U kunt op deze site bij ‘repertoire’ een overzicht vinden van alle nummers die wij zingen.

Wij zingen volgens de volgende methode: je bereidt je thuis voor met de muziekbestanden en teksten. Het instuderen is volgens het principe van voor -en nadoen. De teksten en de muziek zijn voor leden te bekijken, beluisteren en te downloaden via het besloten deel van onze website. Door te herhalen, luisteren en meezingen oefen je de nummers. Op woensdagavond, wanneer het koor bij elkaar komt, is de basis gelegd en aan de dirigent om de puntjes op de ‘i’ te zetten.

Gezamenlijk oefenen is belangrijk om het tot één swingend geheel te maken. In feite is zingen een teamsport. We bereiden onszelf thuis voor, maar samen zorgen we voor het gewenste resultaat. Het vergt dus zeker enige zelfdiscipline.